top of page

VAALITEEMAT

Hyvinvointi koronan keskellä

Harrastusten täyskiellot tulee purkaa. Erityisesti nuorille vapaa-ajan harrastukset ovat valtavan tärkeä voimavara. Lapsen harrastus muun muassa vähentää syrjäytymisriskiä ja urheilusta saatavat terveyshyödyt ovat selviä.

Liikuntapaikat 

Ylläpitävät kansanterveyttä. Jos suomalaiset pidetään erossa kuntoilusta ja urheilusta vielä pitkään, kärsitään seurauksista myöhemmin. Kuntoilun pois jättäminen ja terveysongelmat ovat suoraan toisiinsa sidoksissa. Lisäksi nykyisessä tilanteessa on hölmöjä ristiriitaisuuksia, kuten uimahallien sulkeminen, vaikka samanaikaisesti kylpylät ovat turvallisesti auki.

HSL-liput

Opiskelijoiden ja eläkeläisten tulisi saada alennus myös kertalipuista. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Lisäksi opiskelija-alennuksen vaatimuksena on vakituinen asuminen HSL:n alueella. Nykyinen järjestelmä ei ole tasapuolinen kaikille, eikä järjellä perusteltavissa. Tällä hetkellä kokonaan ilman alennusta jäävät esimerkiksi pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat opiskelijat, jotka ovat muuttaneet opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, mutta viettävät aikaa kotiseudullaan.

william-smith-_Kp1WFKoCRk-unsplash_edite
vantaa.jpg

Parkkipaikat ja yksityisautoilu

Autot eivät ole häviämässä mihinkään. Liikenne sähköistyy ja samalla päästöt vähenevät. Tässä harvaan asutussa maassa yksityisautoilu tulee kuitenkin säilymään ensisijaisena liikkumismuotona monille. Toimiva tieverkosto on kaupungin verisuonet, ilman sitä mikään ei toimi. Riittävä määrä parkkipaikkoja on myös monen paikallisen yrityksen elinehto. Tällä hetkellä pysäköinti Vantaalla on toteutettu monilta osin surkeasti.

 

Ennen kaikkien käytössä olleita parkkialueita, on muutettu liityntäpysäköintipaikoiksi. Tämä on jo tapahtunut Myyrmäessä, Tikkurilassa, Leinelässä ja Rekolassa. Samaa on kaavailtu myös Kivistöön, jonka pysäköintimahdollisuudet ovat jo ennestään epäonnistuneet täysin. Nyt nämä liityntäpysäköinnin parkkipaikat ovat pääosin tyhjillään iltaisin ja asukkaat sekä esimerkiksi vierailijat joutuvat etsimään paikkoja ties mistä. Liityntäpysäköinnin parkkipaikat tulisivat olla työpäivien ulkopuolisena aikana kaikkien vapaassa käytössä. 


 

Pientaloalueet

Suuri osa Vantaan vetovoimasta perustuu luonnon läheisyyteen. Vantaa ei ole betoniviidakkoa, vaan täynnä vehreitä ja viihtyisiä asuinalueita. Lukuisat pientaloalueet ovat yksi Vantaan ominaispiirteistä. Koko kaupungissa on onnistuttu siinä, että täällä on tasaisesti sekä kerrostaloja että pientaloja. Tällaisen rakennuskannan säilyttäminen on arvokasta ja siksi olemassa olevien asuinalueiden täydennysrakentamisessa pitää kuunnella asukkaiden mielipiteitä.

Kartanonkoski1.jpg

Muuttoliike

Vantaan väkimäärän ennustetaan kasvavan. Asuntorakentamisella voimme vaikuttaa esimerkiksi siihen, missä ikäryhmissä Vantaalla tapahtuu muuttoliikennettä. 

Tällä hetkellä Vantaa kärsii muuttotappiota erityisesti perheiden osalta kehyskuntiin, jossa isompia asuntoja on enemmän saatavilla. Tarjolla tulisi olla luontevia siirtymiä eri elämäntilanteisiin. Rakentamalla paljon pieniä asuntoja, voimme esimerkiksi houkutella opiskelijoita muuttamaan Vantaalle, mutta kun on aika perheen perustamiseen, pitää silloin olla tarjolla isompia asuntoja ja vapaita tontteja muuallakin kuin kehyskunnissa. 

Lentokenttä

Lentoliikenne on suuri työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Ennen covid-epidemiaa Helsinki-Vantaan lentoasema työllisti noin 20 000 henkilöä. Lentokentän elinvoiman takaamisella on valtava vaikutus Vantaan työllisyyteen. Vantaan talous tarvitsee lentokenttää.


1024px-Helsinki-vantaa_aerial_edited_edi


Vantaan väestörakenteen huomiointi

Tällä hetkellä vieraskielisten osuus vantaalaisista on noin 20%. Alle kouluikäisissä eli 0-6 vuotiaissa vastaava osuus on 30%. Ennusteiden mukaan vieraskielisten osuus Vantaalla kasvaa. Meillä ei ole varaa hukata tämän ryhmän potentiaalia. Tällä hetkellä tämän ryhmän työllisyysprosentti on Vantaan keskiarvoa alempana. Työllisyysprosentin nostaminen vaatii toimenpiteitä, kuten kielikursseja ja parempaa työhönohjausta. Tarvitaan myös monimuotoisempia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi oppisopimuskoulutusten määrää olisi helppo lisätä. 

bottom of page